TỔNG KẾT QUÝ I NĂM 2023 & TỔ CHỨC SINH NHẬT CBCNV QUÝ I

Trong Quý I/2023 vừa qua, mặc dù trước tình hình thị trường chăn nuôi trong và ngoài nước đối mặt nhiều khó khăn, VB Pharma vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất hiệu quả và đạt được kết quả tích cực góp phần cho sự phát triển bền vững của mình.Chúc mừng đơn hàng tiếp theo được đưa tới thị trường Ả Rập – khẳng định sứ mệnh là mang tới sản phẩm cho sức khỏe vật nuôi với chất lượng tốt nhất và đánh dấu bước tiến lớn cho sản phẩm thú y trên thị trường quốc tế.Trong không khí vui mừng của lô hàng xuất khẩu, VB Pharma đã tổ chức Buổi chúc mừng sinh nhật cho CBNV Quý/2023 – đó chính là tình cảm, sự trân trọng của công ty dành cho nhân viên, cũng như là quyền lợi mà mỗi nhân viên VB Pharma được nhận khi làm việc tại nhà máy, với ý nghĩa nâng cao sự gắn kết giữa nhân viên và công ty.Khép lại Quý I, hướng tới Quý II/2023VB Pharma sẽ tiếp tục phát huy và cố gắng hơn nữa về chất lượng sản phẩm và dịch vụ để hoàn thành những mục tiêu phát triển đã đặt ra cho Quý II và các tháng tiếp theo, cùng với tăng cường các hoạt động kết nối giữa nhân viên với VB Pharma, và với cộng đồng, xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *