TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IPC SẢN XUẤT THÁNG 6/2022

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Chức danh công việc: Nhân viên IPC sản xuất
2. Phòng/bộ phận: Kiểm tra chất lượng (QA)
3. Địa điểm làm việc: KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
4. Cấp trên trực tiếp: Trưởng phòng

II. NHIỆM VỤ
1. Kiểm tra hàng ngày và định kỳ về các điều kiện trong sản xuất
2. Kiểm tra các công đoạn pha chế theo hướng dẫn pha chế
3. Lấy mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm khi có yêu cầu
4. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng

III. QUYỀN HẠN
1. Được quyền sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ và nguồn lực khác (nếu có) được công ty giao để thực hiện nhiệm vụ
2. Được quyền yêu cầu các bộ phận liên quan phối kết hợp triển khai công việc
3. Được quyền tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của công ty
4. Được quyền từ chối các nhiệm vụ do Ban giám đốc giao nhưng không phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và quy trình thực hiện công việc đó.
5. Được quyền tham gia bố trí, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật đối với CBCNV trong bộ phận

IV. CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆC
1. Nội bộ công ty
2. Bên ngoài công ty
3. Phòng Hành chính điều phối
4. Phòng Sản xuất
5. Phòng Kiểm tra chất lượng QC
6. Phòng Kế toán
7. Bộ phận cơ điện

V. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
1. Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần (Nghỉ 01 ngày thứ 7/tháng)
2. Thời gian làm việc trong ngày như sau:
– Sáng từ 08 giờ đến 12 giờ
– Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ
3. Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm … (tùy vị trí).
4. Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hồ sơ gửi theo địa chỉ email: vbpharma.tuyendung@gmail.com
Zalo: Ms.Yến 0936382031 hoặc Ms.Hồng 0973122497

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *