RABBITS

LỢI ÍCH TỪ NGHỀ NUÔI THỎ

Chăn nuôi thỏ đem lại nhiều lợi ích và thuận lợi cho người chăn nuôi vì những lý do sau: 1. Thỏ sinh sản nhiều và nhanh: Thỏ sinh sản nhanh, do tuổi sinh sản chỉ 6 – 7 tháng và thời gian mang thai khoảng 1 tháng. Do vậy, nếu tháng giêng thỏ mẹ đẻ thì tháng 7 cùng năm thỏ con sẽ đẻ và tháng giêng năm sau đời cháu sẽ đẻ. Như vậy, trong khoảng 13 – 14 tháng cả ba thế hệ cùng có thể sản xuất ra thỏ con. Mỗi lứa thỏ đẻ trung bình 6..