Thủy sản

Các loại thuốc, vitamin, kháng sinh dành cho Thủy sản

A-BENZACID 800

A-BENZACID 800

DIỆT KHUẨN, KHỬ TRÙNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

A – VITA C MAX

A – VITA C MAX

TĂNG SỨC - GIẢM STRESS

A – SULFAORIM 30S

A – SULFAORIM 30S

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, GAN THẬN MỦ

A – PRATEL S

A – PRATEL S

THUỐC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

A – PRATEL 50L

A – PRATEL 50L

THUỐC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

A – OXYLINE 200S

A – OXYLINE 200S

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN TRÊN TÔM - CÁ

A - IONDINE PLUS

A - IONDINE PLUS

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

A - IONDINE @

A - IONDINE @

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

A – ERYCIN 500S

A – ERYCIN 500S

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT – XUẤT HUYẾT

A – PROPOL 500L

A – PROPOL 500L

TIÊU DIỆT NHANH NẤM GÂY BỆNH ĐẶC TRỊ BỆNH GHẺ, NẤM NHỚT

A-AMINO PLC

A-AMINO PLC

KHỎE MẠNH – TĂNG TRỌNG TỐT

A FLOCOL 500S

A FLOCOL 500S

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT TRÊN TÔM CÁ

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube