Thủy sản

Các loại thuốc, vitamin, kháng sinh dành cho Thủy sản

A - MULTIAMIN S

A - MULTIAMIN S

TĂNG TRƯỞNG NHANH – CHẮC THỊT – TĂNG SỨC – GIẢM HAO HỤT

A - LACTOBACI

A - LACTOBACI

TĂNG TIÊU HÓA, LỚN NHANH, SẠCH NƯỚC AO, GIẢM KHÍ ĐỘC, GIẢM TẢO

A - GLU - DC

A - GLU - DC

TĂNG ĐỀ KHÁNG, ÍT BỆNH, LỚN NHANH

A - LACTOACIMIN

A - LACTOACIMIN

TĂNG TIÊU HÓA - GIẢM TẢO - GIẢM KHÍ ĐỘC - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC

A - CUSO4

A - CUSO4

CẮT RONG RÊU, TẢO, NẤM TRÊN AO NUÔI

A - COSOMAX

A - COSOMAX

TIÊU DIỆT TẢO - NẤM - RONG RÊU

A - BACI - S

A - BACI - S

CUNG CẤP VI SINH CÓ LỢI, PHÂN HỦY CHẤT DƯ THỪA - LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC

A - BIO - L

A - BIO - L

GIẢM BÙN ĐEN - KHÍ ĐỘC, TẢO - LÀM SẠCH ĐÁY AO, NƯỚC AO

A-BENZACID 800

A-BENZACID 800

DIỆT KHUẨN, KHỬ TRÙNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

A – VITA C MAX

A – VITA C MAX

TĂNG SỨC - GIẢM STRESS

A – SULFAORIM 30S

A – SULFAORIM 30S

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, GAN THẬN MỦ

A – PRATEL S

A – PRATEL S

THUỐC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube