Thú Cưng

Các loại thuốc, vitamin, kháng sinh dành cho Thú cưng

ENERGI 100 INJ

ENERGI 100 INJ

TĂNG LỰC, HỒI SỨC, GIẢI ĐỘC

GENTA 50 INJ

GENTA 50 INJ

TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN TRẮNG

CEFTIFUR POWDER

CEFTIFUR POWDER

TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM KHỚP, VIÊM DA, TỤ HUYẾT TRÙNG, BẠI HUYẾT

OXYTOCIN ONE

OXYTOCIN ONE

TĂNG CO BÓP TỬ CUNG - THÚC ĐẺ - TĂNG SỮA

CEFQUIN 25

CEFQUIN 25

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

CEFTIFUR 50

CEFTIFUR 50

VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, TIÊU CHẢY, SỐT ĐỎ

AMPICIN 200

AMPICIN 200

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM TỬ CUNG, TIÊU CHẢY

SULDITRI 240

SULDITRI 240

TIÊU CHẢY – VIÊM RUỘT – PHÓ THƯƠNG HÀN

AMOXGENT

AMOXGENT

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM RUỘT - VIÊM VÚ - VIÊM TỬ CUNG - MẤT SỮA

AMOXCIN 150 LA

AMOXCIN 150 LA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM VÚ - VIÊM TỬ CUNG

FLODOX INJ

FLODOX INJ

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - TỤ HUYẾT TRÙNG - THƯƠNG HÀN - SỐT BỎ ĂN

LEVASOL 200 WS

LEVASOL 200 WS

TẨY GIUN SÁN

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube