Sát trùng

Sát trùng chuồng trại là khâu vô cùng quan trọng trong chăn nuôi, giúp làm sạch môi trường chuồng trại, kiểm soát mầm bệnh...

BEFORCID

BEFORCID

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG AN TOÀN – PHỔ RỘNG – HIỆU QUẢ CAO

FIPNIL SPRAY

FIPNIL SPRAY

TRỊ VE, RẬN, BỌ CHÉT Trên chó mèo

A-BENZACID 800

A-BENZACID 800

DIỆT KHUẨN, KHỬ TRÙNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

A - IONDINE PLUS

A - IONDINE PLUS

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

A - IONDINE @

A - IONDINE @

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

BELUCID

BELUCID

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI - PHÒNG DỊCH TỐT - HIỆU QUẢ CAO

IONDIN @

IONDIN @

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG CHUỒNG TRẠI - PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN - VẬT DỤNG CHĂN NUÔI - VẾT THƯƠNG NGOÀI DA AN TOÀN - TÁC DỤNG NHANH - PHÒNG BỆNH HIỆU QUẢ LÂU DÀI

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube