Sát trùng

Sát trùng chuồng trại là khâu vô cùng quan trọng trong chăn nuôi, giúp làm sạch môi trường chuồng trại, kiểm soát mầm bệnh...

A-BENZACID 800

A-BENZACID 800

DIỆT KHUẨN, KHỬ TRÙNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

A - IONDINE PLUS

A - IONDINE PLUS

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

A - IONDINE @

A - IONDINE @

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

BELUCID

BELUCID

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

IONDIN @

IONDIN @

DUNG DỊCH SÁT TRÙNG

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube