Men tiêu hóa

Men tiêu hóa bổ sung vi sinh vật có lợi trong đường ruột, dùng định kỳ giúp vật nuôi hạn chế tiêu chảy, tiêu hóa triệt để thức ăn, giảm hiện tượng sống phân...

PROMULTI WS

PROMULTI WS

TĂNG SỨC, LỚN NHANH - GIẢM RỐI LOẠN TIÊU HÓA, MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI

A - LACTOBACI

A - LACTOBACI

TĂNG TIÊU HÓA, LỚN NHANH, SẠCH NƯỚC AO, GIẢM KHÍ ĐỘC, GIẢM TẢO

A - LACTOACIMIN

A - LACTOACIMIN

TĂNG TIÊU HÓA - GIẢM TẢO - GIẢM KHÍ ĐỘC - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC

A - CUSO4

A - CUSO4

CẮT RONG RÊU, TẢO, NẤM TRÊN AO NUÔI

A - COSOMAX

A - COSOMAX

TIÊU DIỆT TẢO - NẤM - RONG RÊU

A - BACI - S

A - BACI - S

CUNG CẤP VI SINH CÓ LỢI, PHÂN HỦY CHẤT DƯ THỪA - LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC

A - BIO - L

A - BIO - L

GIẢM BÙN ĐEN - KHÍ ĐỘC, TẢO - LÀM SẠCH ĐÁY AO, NƯỚC AO

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube