Kháng viêm - Hạ sốt - Giảm đau

Kháng viêm - hạ sốt - giảm đau giúp hỗ trợ điều trị trong các bệnh nhiễm khuẩn có hiện tượng viêm

PARA C WS

PARA C WS

HẠ SỐT - GIẢM ĐAU - TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG

PARAMOL 200 WS

PARAMOL 200 WS

HẠ SỐT – GIẢM ĐAU – AN THẦN

FLUXIN 50

FLUXIN 50

HẠ SỐT - KHÁNG VIÊM

ENERGI 300 INJ

ENERGI 300 INJ

TĂNG LỰC, HỒI SỨC, HẠ SỐT, GIẢI ĐỘC

TOLFEN INJ

TOLFEN INJ

KHÁNG VIÊM - HẠ SỐT - GIẢM ĐAU

PHENYXIN ORAL

PHENYXIN ORAL

HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM, LONG ĐỜM, GIẢM HO

KEPROFEN

KEPROFEN

KHÁNG VIÊM - HẠ SỐT - GIẢM ĐAU

DEXASONE

DEXASONE

KHÁNG VIÊM – CHỐNG DỊ ỨNG, PHÙ NỀ

BROM 0.3 M

BROM 0.3 M

LONG ĐỜM - GIẢM HO

BROM 20 WS

BROM 20 WS

LONG ĐỜM - THÔNG GIÃN KHÍ QUẢN - GIẢM HO

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube