Kháng sinh

Phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra

COLIJECT

COLIJECT

SƯNG PHÙ ĐẦU - TIÊU CHẢY - NHIỄM KHUẨN

COSOLMIX WS

COSOLMIX WS

VIÊM RUỘT, CẦU KÝ SINH TRÙNG

COLITRIM WS

COLITRIM WS

VIÊM RUỘT - THƯƠNG HÀN - CORYZA - TỤ HUYẾT TRÙNG

ESB3-@

ESB3-@

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP MÁU ĐỎ - VIÊM RUỘT

FLOMIX 2%

FLOMIX 2%

PHÒNG TRỊ: HEN SUYỄN, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, THƯƠNG HÀN

OXOLINE WS

OXOLINE WS

TIÊU CHẢY - HÔ HẤP

AZICIN 100

AZICIN 100

ĐẶC TRỊ: HEN KHẸC, HO SUYỄN, VIÊM PHỔI CẤP

A – SULFAORIM 30S

A – SULFAORIM 30S

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, GAN THẬN MỦ

A – PRATEL S

A – PRATEL S

THUỐC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

A – PRATEL 50L

A – PRATEL 50L

THUỐC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

A – OXYLINE 200S

A – OXYLINE 200S

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN TRÊN TÔM - CÁ

A – ERYCIN 500S

A – ERYCIN 500S

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT – XUẤT HUYẾT

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube