Kháng sinh

Phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra

PETCEF

PETCEF

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN

NEOXY WS

NEOXY WS

TIÊU CHẢY - THƯƠNG HÀN - TỤ HUYẾT TRÙNG

ENROCIN 200 ORAL

ENROCIN 200 ORAL

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIÊU HÓA & HÔ HẤP

FLORDOX 150 WS

FLORDOX 150 WS

ĐẶC TRỊ: TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM PHỔI

TYLVACIN 50 WS

TYLVACIN 50 WS

ĐẶC TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP, VIÊM RUỘT

GENTA 50 INJ

GENTA 50 INJ

TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN TRẮNG

CEFTIFUR POWDER

CEFTIFUR POWDER

TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM KHỚP, VIÊM DA, TỤ HUYẾT TRÙNG, BẠI HUYẾT

DOXYLINE 500 WS

DOXYLINE 500 WS

ĐẶC TRỊ HEN, KHẸC, SUYỄN, TIÊU CHẢY

CEFQUIN 25

CEFQUIN 25

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

CEFTIFUR 50

CEFTIFUR 50

VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, TIÊU CHẢY, SỐT ĐỎ

AMOXCIN 100 WS

AMOXCIN 100 WS

TỤ HUYẾT TRÙNG – THƯƠNG HÀN - HÔ HẤP

AMPICIN 200

AMPICIN 200

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM TỬ CUNG, TIÊU CHẢY

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube