Gia súc

Các loại thuốc, vitamin, kháng sinh dành cho Gia súc

DOXYLINE 500 WS

DOXYLINE 500 WS

ĐẶC TRỊ HEN, KHẸC, SUYỄN, TIÊU CHẢY

CEFQUIN 25

CEFQUIN 25

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

IVMECTIN 6 WS

IVMECTIN 6 WS

PHÒNG TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

TOPFEED

TOPFEED

VITAMIN & VI KHOÁNG TỔNG HỢP

CEFTIFUR 50

CEFTIFUR 50

VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, TIÊU CHẢY, SỐT ĐỎ

AMOXCIN 100 WS

AMOXCIN 100 WS

TỤ HUYẾT TRÙNG – THƯƠNG HÀN - HÔ HẤP

AMPICIN 200

AMPICIN 200

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM TỬ CUNG, TIÊU CHẢY

SULDITRI 240

SULDITRI 240

TIÊU CHẢY – VIÊM RUỘT – PHÓ THƯƠNG HÀN

KETOCEF 150

KETOCEF 150

ĐẶC TRỊ VIÊM TỬ CUNG - VIÊM PHỔI - SỐT BỎ ĂN

AMOXGENT

AMOXGENT

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, SỐT BỎ ĂN

AMOXCIN 150 LA

AMOXCIN 150 LA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - VIÊM VÚ - VIÊM TỬ CUNG

FLODOX INJ

FLODOX INJ

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - TỤ HUYẾT TRÙNG - THƯƠNG HÀN - SỐT BỎ ĂN

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube