Gia cầm

Các loại thuốc, vitamin, kháng sinh dành cho Gia cầm

GENTA 50 INJ

GENTA 50 INJ

TRỊ VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN TRẮNG

CEFTIFUR POWDER

CEFTIFUR POWDER

TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM KHỚP, VIÊM DA, TỤ HUYẾT TRÙNG, BẠI HUYẾT

BETANUT WS

BETANUT WS

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, VÀNG DA, VÀNG CHÂN, PHÁT MÃ, ĐỎ TÍCH, KÍCH MÀO

MILKEGG

MILKEGG

TĂNG TIẾT SỮA Ở BÒ SỮA, HEO NÁI, KÍCH TRỨNG Ở GIA CẦM, THỦY CẦM

PROMULTI WS

PROMULTI WS

TĂNG SỨC, LỚN NHANH - GIẢM RỐI LOẠN TIÊU HÓA, MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI

DOXYLINE 500 WS

DOXYLINE 500 WS

ĐẶC TRỊ HEN, KHẸC, SUYỄN, TIÊU CHẢY

CEFQUIN 25

CEFQUIN 25

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

IVMECTIN 6 WS

IVMECTIN 6 WS

PHÒNG TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

TOPFEED

TOPFEED

VITAMIN & VI KHOÁNG TỔNG HỢP

CEFTIFUR 50

CEFTIFUR 50

VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, TIÊU CHẢY, SỐT ĐỎ

AMOXCIN 100 WS

AMOXCIN 100 WS

TỤ HUYẾT TRÙNG – THƯƠNG HÀN - HÔ HẤP

SULDITRI 240

SULDITRI 240

TIÊU CHẢY – VIÊM RUỘT – PHÓ THƯƠNG HÀN

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube