Cầu trùng

Phòng và điều trị bệnh cầu trùng

TOLTRARIL ORAL

TOLTRARIL ORAL

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG - CẦU TRÙNG GHÉP

ESB3-@

ESB3-@

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP MÁU ĐỎ - VIÊM RUỘT

IVMECTIN 10 ORAL

IVMECTIN 10 ORAL

TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG (GIUN, SẢN, VE, GHẺ, RẬN, MẠT)

DILACOC 25 ORAL

DILACOC 25 ORAL

CẦU TRÙNG MANH TRÀNG – RUỘT NON

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube