Cầu trùng

Phòng và điều trị bệnh cầu trùng

ESB3-@

ESB3-@

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP MÁU ĐỎ - VIÊM RUỘT

IVMECTIN 10 ORAL

IVMECTIN 10 ORAL

TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG (GIUN, SẢN, VE, GHẺ, RẬN, MẠT)

TOLTRARIL ORAL

TOLTRARIL ORAL

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG - CẦU TRÙNG GHÉP

DILACOC 25 ORAL

DILACOC 25 ORAL

CẦU TRÙNG MANH TRÀNG – RUỘT NON

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube