Cầu trùng

Phòng và điều trị bệnh cầu trùng

TOTRACOC PUMP

TOTRACOC PUMP

PHÒNG TRỊ CẦU TRÙNG

FIPNIL SPRAY

FIPNIL SPRAY

TIÊU DIỆT GHẺ, BỌ CHÉT, CHẤY, RẬN

TOLTRARIL ORAL

TOLTRARIL ORAL

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG - CẦU TRÙNG GHÉP

ESB3-@

ESB3-@

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP MÁU ĐỎ - VIÊM RUỘT

A – PRATEL 50L

A – PRATEL 50L

THUỐC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

DILACOC 25 ORAL

DILACOC 25 ORAL

CẦU TRÙNG MANH TRÀNG – RUỘT NON

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube