Cầu trùng

Phòng và điều trị bệnh cầu trùng

TOTRACOC PUMP

TOTRACOC PUMP

PHÒNG TRỊ CẦU TRÙNG

TOLTRARIL ORAL

TOLTRARIL ORAL

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG - CẦU TRÙNG GHÉP

ESB3-@

ESB3-@

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP MÁU ĐỎ - VIÊM RUỘT

A – PRATEL 50L

A – PRATEL 50L

THUỐC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

DILACOC 25 ORAL

DILACOC 25 ORAL

CẦU TRÙNG MANH TRÀNG – RUỘT NON

Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube