Một số giống dê nuôi phổ biến ở nước ta

Dê Bách Thảo: Là giống dê có thể cung cấp thịt và sữa, có nguồn gốc ở tỉnh Ninh Thuận. Giống dê này có thể nuôi nhốt trong chuồng hoặc kết hợp nuôi nhốt và chăn thả tự nhiên. Kích thước giống dê Bách Thảo ở mức bình thường, trưởng thành dê đực nặng 55 - 75 kg/con và dê cái nặng 40 - 50 kg/con. Giống dê Bách Thảo có khả năng sinh sản tốt, một dê cái trung bình cho 2 - 4 dê con/năm. Sản lượng sữa trung bình 150 - 320 kg/chu kỳ.

Dê Cỏ: Là giống dê gốc xuất hiện rất lâu ở Việt Nam, chúng thích ứng tốt với điều kiện chăn thả ở môi trường ngoài, tận dụng cỏ, lá tự nhiên. Giống dê Cỏ có kích cỡ nhỏ con, sinh sản tương đối tốt 1,7 - 2,5 con/cái/năm. Sản lượng sữa thấp, 45 - 60 lít/chu kỳ.

Dê Boer: Là một giống dê có nguồn gốc ở Nam Phi với đặc điểm nổi bật là lớn rất nhanh và cho sản lượng thịt nhiều hơn các loại dê thông thường và thịt chứa nhiều chất béo. Dê có ngoại hình đặc trưng hướng thịt, tròn mình, chân thấp, cơ bắp nở nang. Tăng trọng nhanh. Tỷ lệ thịt xẻ cao 50 - 55%. Khối lượng cơ thể trưởng thành: con cái 70 - 90 kg, con đực 90 - 110 kg.

Dê Saanen: Là giống dê sữa nguồn gốc từ Pháp, được nhập vào Việt Nam năm 1997. Hiện nay, giống dê sữa Saanen cũng đã được phát triển ra một số tỉnh thành. Giống dê Saanen có thể vóc lớn, trưởng thành con đực nặng 60 -70 kg/con và con cái nặng 40 - 47 kg/con. Giống dê Saanen có sản lượng sữa cao nhất hiện nay tại nước ta, trung bình là 400 - 600 kg/chu kỳ, nhưng trên thế giới đạt tới 800 - 1.000 kg/chu kỳ.

Ngoài ra, một số giống dê sau cũng cho hiệu quả cao và thích nghi tốt như: Dê Jumnapari; Dê Beetal; Dê Barbari.

Chia sẻ
Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube