ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỪA METHIONINE, TRYPTOPHAN, ARGININE, LYSINE HOẶC THREONINE ĐẾN SỰ TĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ CHỌN LỰA KHẨU PHẦN TRÊN HEO

Các thí nghiệm đã được thực hiện trên heo con cai sữa (8kg) để đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung dư thừa các axit amin trong khẩu phần đến sự tăng trưởng và chọn lựa thức ăn của heo.


Tóm tắt

Sáu thí nghiệm được thực hiện trên heo con cai sữa (8kg) để đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung dư 4% DL-methionine, L-tryptophan, L-threonine, L-lysine hoặc L-arginine trong khẩu phần bắp – khô dầu đậu nành (20% protein) đến sự tăng trưởng và sự chọn lựa thức ăn của heo. Arginine được cung cấp ở dạng tự do và lysine được cung cấp ở dạng lysine acetate để tránh các vấn đề axit-bazơ. 

Trong các thí nghiệm, tăng trọng đã giảm lần lượt 52, 31, 28, 16 và 5% khi bổ sung dư thừa methionine, arginine, tryptophan, lysine và threonine. Hệ số Trọng lượng/ Thức ăn giảm nhẹ ở các khẩu phần dư thừa methionine hoặc lysine. Sự suy giảm lượng ăn vào được thấy rõ ở những heo ăn khẩu phần dư thừa methionine hoặc tryptophan trong vòng một ngày sau khi bắt đầu các thí nghiệm tăng trưởng. Các thí nghiệm về sự lựa chọn thức ăn của heo đã cho thấy rằng heo thích khẩu phần đối chứng hơn nhiều so với bất kỳ khẩu phần dư thừa axit amin nào.


 Các nghiên cứu sâu hơn đã cho thấy rằng heo thích các khẩu phần dư thừa 4% threonine, lysine hoặc arginine hơn so với khẩu phần dư 4% methionine hoặc tryptophan. Hơn nữa heo có xu hướng thích khẩu phần dư thừa threonine hơn khẩu phần dư lysine hoặc arginine. Đồng thời, heo thích khẩu phần dư threonine hơn phẩu phần dư tryptophan. Khi được lựa chọn giữa khẩu phần không có protein và khẩu phần bắp-khô dầu đậu nành dư 4% tryptophan, ban đầu (0-4 ngày tuổi) heo thích khẩu phần không có protein hơn, nhưng sau khi đã thích nghi thì trong suốt 4-12 ngày cuối của thí nghiệm heo đã tiêu thụ khẩu phần dư thừa tryptophan nhiều hơn so với khẩu phần không có protein. 


Nguồn: PubMed.gov 
Biên dịch: Ecovet 

Chia sẻ
Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube